ABOUT US

สารจากผู้บริหาร

manit
จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเสาะแสวงหาสินค้าวัสดุก่อสร้างด้วยตัวเองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะศึกษาหาข้อมูลและต้องการผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงมาคอยให้แนะนำและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด SCG ในฐานะบริษัทชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้าง จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ "SCG HOME SOLUTION" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์เรื่องบ้าน ด้วยการผสานนวัตกรรมสินค้าไว้อย่างเป็นระบบครบทุกองค์ประกอบของบ้าน

SCG HOME SOLUTION เรามีการจัดตกแต่งพื้นที่จัดแสดงสินค้าให้ดูครบครันทันสมัย ทำให้สะดวกและง่ายในการเลือกซื้อ และเรามีการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ของสินค้าที่ถูกพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบริการต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อย่างบริการรับให้คำปรึกษา ออกแบบ ประมาณการราคา บริการติดตั้ง และการรับประกัน เพื่อให้เป็นศูนย์บริการที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างลงตัว ทำให้ลูกค้า ได้รับทั้งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งได้รับความสะดวกสบาย เกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการจากทีมงานมืออาชีพ

คุณมานิตย์ บุญประเสริฐ ผู้บริหาร SCG HOME SOLUTION

“รับรองได้ว่า ทุกๆคนที่เข้ามาที่ SCG HOME SOLUTION จะต้องได้พบคำตอบที่ถูกใจสำหรับบ้านอย่างแน่นอน”