INSPIRATION ZONE

Inspiration Zoneบทความอื่นๆ
ไอเดียในการสร้างหรือปรับปรุงบ้านที่ใช้ประโยขน์จากพื้นที่ว่างในบ้านคุณ
SCG HOME SOLUTION ขอนำเสนอไอเดียดีๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือปรับแต่งบ้านของคุณค่ะ
28 สิงหาคม 2557 | Views 276
ไอเดีย D.I.Y ของแต่งบ้านสุดชิค จากกิ่งไม้และกระดาษเหลือใช้
อย่าเพิ่งใจร้อนรีบทิ้งของที่ดูเหมือนจะใช้การไม่ได้ อย่างกิ่งไม้และเศษกระดาษที่สามารถนำมาดัดแปลงให้กลายเป็นของตกแต่งบ้าน
21 พฤศจิกายน 2557 | Views 280
DIY พื้นที่ทำงานในบ้านคุณให้ไม่น่าเบื่อ
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มองการทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อ วันนี้ SCG HOME SOLUTION นำไอเดียดีๆในการตกแต่งพื้นที่ทำงานของคุณมาฝากค่ะ
29 กันยายน 2557 | Views 272